Oznamy

Úmysly svätých omší – 22.1.2018 – 28.1.2018

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok  
22.1.2018 7.30 hod. † Jozef Oravkin
Utorok  
23.1.2018 17.00 hod. † Pavol Oravkin a starí rodičia
Streda Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi – spomienka
24.1.2018 17.00 hod. † Júlia Renčová – 1. výročie a Pavol
Štvrtok  Obrátenie sv. Pavla, apoštola – sviatok
25.1.2018 17.00 hod. † rodina Babeľová a Lilková
Piatok
Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka
26.1.2018 17.00 hod. † Pavel Babeľa – 30. deň
Sobota Panny Márie v sobotu – ľub. spomienka
27.1.2018 7.30 hod. † Katarína Babeľová – 1. výročie
Nedeľa Štvrtá nedeľa v Cezročnom období
28.1.2018 8.00 hod. za Božie požehnanie a zdravie pre Natáliu Lemu s rod. (60 r.ž.)
10.00 hod. za veriacich

Oznamy: