Oznamy

Úmysly svätých omší – 18.9.2017 – 24.9.2017

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok
18.9.2017 18.00 hod. † Filip, Anna a Pavel Berákovci
Utorok
19.9.2017 Svätá omša nebude.
Streda
20.9.2017  18.00  hod. † Ján, rodina Bošeľová a Martincová
Štvrtok
21.9.2017  18.00 hod. † Ján, Anna a rodina Latináková
Piatok
22.9.2017

 

18.00 hod.

19.00 hod.

† Ewa Kowalska, Ján Felej, František a Stanislav Štúberovci

stretnutie birmovancov v kostole 

Sobota  
23.9.2017

 

9.00 hod.

16.00 hod.

spovedanie pred birmovkou

sobášna svätá omša

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období
24.9.2017 7.00 hod. za veriacich
 10. 30 hod.

 

za veriacich

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Oznamy: