Úmysly

Úmysly svätých omší – 21.05.2018 – 27.05.2018

 

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok  Svätodušný pondelok – sviatok
21.05.2018  18:00 hod. za Božie požehnanie a zdravie pre Jána Bošeľu s rodinou (70 r.ž.)
Utorok
22.05.2018 Svätá omša nebude.
Streda  
23.05.2018 18:00 hod. † Rudolf a Mária, Ľuboš a Mária
Štvrtok  Nášho pána J.Krista, Najvyššieho a Vyššieho a Večného kňaza
24.05.2018 18:00 hod. † Želmíra, Mária, Michal Ďuricovi a Antónia
Piatok
25.05.2018 18:00 hod. † Juraj a Anna Klimkovi
Sobota Sv. Filipa Neriho, kňaza – spomienka
26.05.2018  17:00 hod. za Božie požehnanie a zdravie pre našich sedemdesiatnikov
Nedeľa Najsvätejšej trojice – slávnosť
27.05.2018 08:00 hod. za veriacich
10:00 hod. za Božie požehnanie a zdravie pre Lukáča Melka s rodinou