Úmysly

Úmysly svätých omší – 12.11.2018 – 18.11.2018

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok Sv. Jozafát, biskup a mučeník
12.11.2018 17:00 hod. rod. Franková
Utorok
13.11.2018 16:00 hod. Ján Uhrín
Streda
14.11.2018 07:30 hod. † Juraj a Katarína Ďurajdová
Štvrtok Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
15.11.2018 16:00 hod. Helena Giničová, 30. deň
Piatok Sv. Margita Škótska
16.11.2018 17:00 hod. Emil a Kamila
Sobota Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
17.11.2018 07:00 hod. † Anna Ottová, 30 deň
Nedeľa 33. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK; 1. v mesiaci
18.11.2018 08:00 hod. Za veriacich
10:00 hod. † rod. Červienková
  1. Vo štvrtok bude o 15,00 hod. Večeradlo s Pannou Máriou.
  2. Ďakujem veľmi pekne rodinám z ul. Partizánska, ktoré nám v sobotu vyčistili a vyzdobili kostol k dnešnému sviatku.
  3. Budúcu sobotu prosím o upratovanie rodiny z ul. Partizánska: Šťavinová 443, Meľošová 448, Verkinová 449, Turčinová 452, Maková 453, Beráková 454, Kalmanová 456 a Vasiľová 458, Maľošová 460 a Skladaná 466. 

Diecézny úmysel modlitieb na mesiac október:

„V modlitbách a skrze prinášané obety prosíme za oslobodenie od každého druhu závislosti.“