Úmysly

Úmysly svätých omší – 20.05.2019 – 26.05.2019

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Sv. Bernardín Sienský, kňaz
20.05.2019 18:00 hod. Za ZBP pre Máriu
     
Utorok   Sv. Krištof Magallanes, kňaz a spol., mučeníci
21.05.2019 18:00 hod. Za ZBP pre Katarínu
     
Streda   Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka
22.05.2019    
     
Štvrtok   Féria
23.05.2019 07:00 hod.  
  18:00 hod.  
Piatok   Féria
24.05.2019 18:00 hod. Za ZBP Angela Martincová, 80 rokov
     
Sobota   Vigília zo 6. Veľkonočnej nedele
25.05.2019 17:00 hod. Katarína Klimková, 1.výr.
     
Nedeľa   6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
26.05.2019 08:00 hod. Za veriacich         
  10:00 hod. Anna Martincová, 1.výr.  
     
  1. Prvoprijímajúce deti budú mať každý deň o 16,30 hod. nácvik k 1.sv. prijímaniu a o 17,30 bude Májová pobožnosť za deti a ich rodičov. Ruženec sa budú pred modlievať rodičia prvoprijímajúcich detí.
  2. V utorok bude po sv. omši Biblická hodina.
  3. Vo štvrtok bude celodenná farská poklona od 7,30 hod. a o 17,00 hod. Večeradlo s Pannou Máriou.
  4. V piatok pozývam deti na faru o 16,00 hod. na stretnutie eRka.
  5. V nedeľu bude pri veľkej sv. omši prvé sv. prijímanie, preto prosím veriacich, ktorí potrebujú sedieť, aby radšej prišli na malú sv. omšu, lebo predné lavice budú rezervované pre rodičov a príbuzných.
  6. Zbierka na seminár činila v nedeľu 900,00 €. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán boh zaplať!
  7. V sobotu prosím o upratovanie rodiny z ul. Hurbanová: Štúberová 663, Klimková 671, Beráková 670, Pribylinová 669, Fiľová 666, Fedorová 743, Franková 674, Oravkinová 748 a Ďuricová 749.
  8. Veľmi pekne ďakujem rodinám z ulice Jánošíková, že nám včera vyčistili a vyzdobili kostol k dnešnému sviatku.
  9.  

Diecézny úmysel modlitieb na mesiac máj:

„V modlitbách a skrze prinášané obety prosíme za oslobodenie od každého druhu závislosti.“