Úmysly

Úmysly svätých omší – 04.11.2019 – 10.11.2019

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Sv. Karol Boromejský, biskup
04.11.2019 17:00 hod. † Pavol, Peter, Ján a Mária
     
Utorok   Sv. Imrich                             
05.11.2019 17:00 hod. † Štefan Klimko, Michal, Jozef a Pavlína
  13:00 hod. † Jozef Šuľko, pohreb
Streda   Féria
06.11.2019 07:00 hod.  rod. Tkáčiková
     
Štvrtok   Féria
07.11.2019 16:00 hod. † rod. Bošeľová a Dubajová
     
Piatok   Féria
08.11.2019 17:00 hod. Za ruž. bratstvo p. Holincová
     
Sobota   VÝR.POSVIACKY LAT. BAZILIKY, Sviatok
09.11.2019 07:30 hod. † Jozef, Mária, rod. Hyriaková a Bošeľová
     
Nedeľa   32. NEDEĽA V OBDBÍ CEZ ROK
10.11.2019 08:00 hod. Za veriacich
  10:00 hod. † Marián Mak, 30. deň
     
  1. Dnes o 14,00 hod. bude pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci a po nej bude voľba novovzniknutých ružencových bratstiev.
  2. V utorok bude po sv. omši bude Biblická hodina.
  3. Vo štvrtok bude Večeradlo s Pannou Máriou o 15,00 hod.
  4. V piatok bude o 15,30 hod. na FÚ stretko eRka.
  5. V sobotu prosím o upratovanie rodiny z Ul. Hlavná: Fiľová 77, Fiľová 83, Riapošová 80, Piliarkinová 84, Latináková 120, Kukuľová 122, Rusnáková 123 a Fedorová 125.
  6. Veľmi pekne ďakujem rodinám z Hlavnej ulice, že nám včera vyčistili a vyzdobili kostol ku dnešnej slávnosti.

      Diecézny úmysel modlitieb na mesiac november:

„V modlitbách a skrze prinášané obety prosíme za oslobodenie od každého druhu závislosti.“


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca