Úmysly

Úmysly svätých omší – 18.03.2019 – 24.03.2019

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Vigília zo Slávnosti sv. Jozefa
18.03.2019 18:00 hod. † r. Rusnáková a Smoleňová
     
Utorok   SV. JOZEF ŽENÍCH PANNY MÁRIE, Slávnosť
19.03.2019 18:00 hod. † Jozef rod. Patinová a Červienková
     
Streda    
20.03.2019 07:00 hod. † Ján Ďurajda, Mária a František
     
Štvrtok    
21.03.2019 18:00 hod. † Jozef, Anna a Karol Melko
     
Piatok    
22.03.2019 17:00 hod. † Stanislav Ginič a rod. Giničová
  16:30 hod. Krížová cesta
Sobota   Vigília z 3. pôstnej nedele
23.03.2019 07:00 hod. Pavol, Pavol a Pavlína
     
Nedeľa   3.  PÔSTNA NEDEĽA                              
24.03.2019 08:00 hod. Za veriacich
  10:00 hod. Mária Riapošová,1.výr        
  14:00 hod. Krížová cesta
  1. Jarná zbierka na DCH Rožňava minulú nedeľu činila 860,00 €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  2. V utorok bude po sv. omši Biblická hodina.
  3. Vo štvrtok bude o 17,00 hod. Večeradlo s Pannou Máriou.
  4. V piatok pozývam deti o 16,00 hod. na stretnutie eRka na faru.
  5. V piatok, sobotu a v nedeľu budeme mať vo farnosti Duchovnú obnovu, ktorú budú viesť misionári z Indie.
  6. 23.marca 2019 bude v Závadke nad Hr. dekanátne stretnutie mládeže.
  7. Ďakujem veľmi pekne rodinám z ul. Murgašová, ktoré nám v sobotu, vyčistili a vyzdobili kostol k dnešnému sviatku.
  8. Budúci piatok kostolníčky sami upratovať kostol.

 

  1. Diecézny úmysel modlitieb na mesiac marec:

„V modlitbách a skrze prinášané obety prosíme za oslobodenie od každého druhu závislosti.“