Úmysly

Úmysly svätých omší – 13.08.2018 – 19.08.2018

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok Sv. Poncián, pápež a Hypolit, kňaz, mučeníci
13.08.2018 18:00 hod. Za ZBP pre Viliama a Margarétu
Utorok Vigília z Nanebovzatia Panny Márie, Slávnosť
14.08.2018 18:00 hod. † Jozef Uhrín
Streda NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, Slávnosť
15.08.2018 08:00 hod. † Ján, Anna a Pavel
18:00 hod. Za veriacich
Štvrtok Sv. Štefan Uhorský
16.08.2018 18:00 hod. † Kamila a Emil
Piatok SV. VAVRINEC, DIAKON A MUČENÍK; Sviatok
17.08.2018 18:00 hod. † Ján Kubanda
Sobota Sv. Helena Panna Mária v sobotu
18.08.2018 07:30 hod. Na úmysel
Nedeľa ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA P.MÁRIE
19.08.2018 08:00 hod. † Mária a Helena
11:00 hod. Za veriacich
  1. V pondelok budem spovedať chorých po domoch od ul. Partizánska, Strmá, Furtačka, Potočná, Hlavná, Hronská, Burkovaná, Záhradná a Cintorínská  k odpustovej slávnosti. Prosím Vás, aby ste v sakrisatii nahlásili svojich príbuzných.
  2. 9. 2018 sa ide na blahorečenie Anky Kolesárovej do Košíc. Kto chce ísť, tak sa môže prihlásiť v sakristii alebo na fare.
  3. Ďakujem veľmi pekne rodinám z ul. Hlavná, ktoré nám v sobotu vyčistili a vyzdobili kostol k dnešnému sviatku.
  4. Budúcu sobotu prosím o upratovanie z ul. Hlavná rod.: Maková 17, Jánošíková 20, Šťavinová 23, Dobišová 24, Jureková 28, Kolárová 30, Bošeľová 37, Babeľová 38 a Bošeľová 39.
  5. Diecézny úmysel modlitieb na mesiac august:

„Za mládež našej diecézy, aby sa aj skrze ňu obnovil duchovný život v našej diecéze.“