Úmysly

Úmysly svätých omší – 15.09.2019 – 22.09.2019

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Sv. Kornel, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci
16.09.2019 18:00 hod. Za rod. Štefana a Anny Giničovej
     
Utorok   Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi
17.09.2019 18:00 hod. Za Jána, Máriu a rod. Giničovú a Bankovú
     
Streda   Féria
18.09.2019 07:00 hod. Za veriacich
     
Štvrtok   Sv. Január, biskup a mučeník
19.09.2019 18:00 hod. Za ZBP pre Jozefa, 70 r.
     
Piatok   Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz Pavol Chong Hasang, spol.muč
20.09.2019 08:00 hod. † Alžbeta, Štefan, Anna a Ondrej
  18:00 hod.  
Sobota   SV. MATÚŠ, APOŚTOL A EVANJELISTA, Sviatok
21.09.2019 07:30 hod. Za ZBP pre Annu
     
Nedeľa   25. NEDEĽA V OBDBÍ CEZ ROK
22.09.2019 07:00 hod. Za veriacich
  10:00 hod. † František,kňaz, Mária a Ján
     
  1. V tomto týždni máme jesenné kántrové dni: streda, piatok a sobota. Záväzný je jeden z nich. Obsah: Poďakovanie za úrodu. V piatok si môžete priniesť do košíčkov z plodov svojich polí a záhrad na požehnanie.
  2. V utorok bude po sv. omši Biblická hodina.
  3. Vo štvrtok bude Večeradlo s Pannou Máriou o 16,00 hod.
  4. V piatok pozývam všetky deti na stretko eRka o 16,00 hod.
  5. Kto dovŕšil 14. rok života a chce byť pokrstený Duchom Sv.-prijať sv. birmovania, môže si osobne prísť po prihlášku.
  6. septembra bude pochod za život. Kto sa chce zúčastniť nech sa zapíše v sakristii.
  7. V sobotu prosím o upratovanie rodiny z Ul. Furtačka: Bošeľová 154, Babeľová 208, Hyriaková 227, Lilková 226, Skladaná 228, Lilková 271, Maková 269, Maková 260, Babeľová 262.
Veľmi pekne ďakujem rodinám z Ulice Potočná, že nám včera vyčistili a vyzdobili kostol ku dnešnej slávnosti.

      Diecézny úmysel modlitieb na mesiac september:

„V modlitbách a skrze prinášané obety prosíme za oslobodenie od každého druhu závislosti.“


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca