Úmysly

Úmysly svätých omší – 14.01.2019 – 20.01.2019

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok    
14.01.2019 17:00 hod. Za ZBP pre Annu Červienkovú, 70 rokov
     
Utorok    
15.01.2019 17:00 hod. † Cyril, Lukáč a rodičia
     
Streda    
16.01.2019 17:00 hod. † Kamila a Emil
     
Štvrtok   Sv. Anton, opát
17.01.2019 07:00 hod. Za ZBP pre onkologicky chorých a ich rodiny
     
Piatok   Za jednotu kresťanov
18.01.2019 17:00 hod. Za ZBP pre Jána, 60 rokov s rodinou
     
Sobota   Panna Mária v sobotu
19.01.2019 07:30 hod. Poďakovanie za dar života, 60 rokov
     
Nedeľa   2. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
20.01.2019 08:00 hod. Pavol Mesarkin,rod
  10:00 hod. Za ZBP pre Annu a rod.
     
   1. Dnes je v Beňuši o 15,00 hod. modlitba za uzdravenie.
   2. Dnešným sviatkom končí Vianočné obdobie. Zajtra začína obdobie cez rok. Vianočná výzdoba ostáva až do Hromníc, okrem betlehema.
   3. V utorok bude po sv. omši Biblická hodina.
   4. V stredu je deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
   5. Vo štvrtok bude o 6,00 hod. večeradlo s P. Máriou.
   6. V piatok začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
   7. V piatok pozývam deti o 15,00 hod. na stretnutie eRka na faru.
   8. Rodina, ktorá má úmysel sv. omše bude prinášať na obetovanie obetné dary.
   9. Milodary na kostol z posviacky domov 985,- €. Pán Boh zaplať!
   10. Ďakujem veľmi pekne rodinám z ul. Školská a Čaneckého, ktoré nám v sobotu vyčistili a vyzdobili kostol k dnešnému sviatku.
Budúcu sobotu prosím  o upratovanie rodiny  z ul. Čaneckého: Riapošová 750, Baťková 752, Štúberová 753, Fiľová 755, Tkáčiková 756, Krušinská 757, Bošeľová 758 a Latiňáková 759
 1.  

 

 1. Diecézny úmysel modlitieb na mesiac december:

„V modlitbách a skrze prinášané obety prosíme za oslobodenie od každého druhu závislosti.“