Púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej 2021

Drahí bratia dekani!
 
S radosťou Vám oznamujem, že od pondelka 12.7.2021 sa už aj okres Gelnica konečne zaradil medzi zelené zóny v Covid automate. Verím tomu, že situácia sa bude aj naďalej zlepšovať a nič nám nebude brániť, aby sme sa mohli v tomto roku zúčastniť púte.
V prílohe Vám zasielam plagát v elektronickej podobe k Diecéznej púti k Panne Márii Snežnej v Úhornej, ktorá sa v tomto roku – ak Pán Boh dá – uskutoční v čase 7.8.2021 – 8.8.2021. Celý program púte je na plagáte. Úctivo Vás prosím, aby ste tento plagát rozoslali na emailové adresy vo svojich dekanátoch a teda aj oslovili kňazov svojich dekanátov, aby povzbudili ľudí k účasti na tejto púti, ak sa pandemická situácia nezmení. Zároveň ako prílohu prikladám Deviatnik k Panne Márii Rožňavskej, ktorý sa v našich farnostiach začne modliť pred samotnou púťou – od 30.7.2021.
Vybraté časti programu (vrátane hlavnej slávnostnej sv. omše celebrovanej J.E. Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom) budú vysielané prostredníctvom YouTube kanálu farnosti Smolník, ktorý nájdete na adrese https://www.youtube.com/channel/UCcoxwfefnvWYbc59sA7mx_g.
 
Ďakujem Vám veľmi pekne za Vašu pomoc a prajem Vám požehnaný „prázdninový“ čas :).
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať kedykoľvek.
 
S úctou
Mgr. Martin Keruľ
správca farnosti Smolník