Úmysly

Úmysly svätých omší: 19.07.2021 – 25.07.2021

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Votívna o sv. Jozefovi
19.07.2021 18:00 hod. Anna Pribylinová
     
Utorok   Sv. Apolinár, biskup a mučeník
20.07.2021 18:00 hod. Michal Čanecký, kňaz
     
     
Streda   Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi
21.07.2021 07:00 hod.  Ján Martinec, Juraj, Ján Anna, Juraj a Mária
     
Štvrtok   SV. MÁRIA MAGDALÉNA, Sviatok
22.07.2021 18:00 hod. † Eduard, Anna a Mária Harvanová
     
Piatok   SV. BRIGITA, REHOĽN., PATR. EURÓPY, Sviatok
23.07.2021 18:00 hod. † rod. Koreňová a Kukuľová
     
     
Sobota   Sv. Sharbel Machlúf, kňaz
24.07.2021 07:30 hod. † Cyril, r. Maková a Marťanová
     
     
Nedeľa   17. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
25.07.2021 08:00 hod. Za veriacich farnosti               
  10:00 hod. Martin Rovňan
     
  1. V utorok po sv. omši bude Biblická hodina.
  2. Vo štvrtok bude večeradlo s Pannou Máriou o 17,00 hod. a po sv. omši pozývam birmovancov na biblickú hodinu.
  3. Upratovanie kostola rodiny z Furtačky a Rovnej ulice: Babeľová 208, Rusnáková 211, Bošeľová 215, Kukuľová 216, Šuľková 218, Lilková 226, Skladaná 228, Lilková 271 a Maková 260.
  4. Rodinám, čo nám včera upratali kostol vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Diecézny úmysel modlitieb na mesiac júl

„Aby sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.“

Otec biskup rozhodol, aby sme si nemáčali prsty vo sväteničke a na znak

     Pokoja, aby sme si nepodávali ruky. Toto odporúčanie platí do odvolania

     v súvislosti s hrozbou vírusu.         


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca