Úmysly

Úmysly svätých omší: 11.10.2021 – 17.10.2021

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Sv. Ján XXIII, pápež
11.10.2021 07:00 hod. Marek Babeľa a rodičia
     
Utorok   Féria
12.10.2021 18:00 hod. Za ZBP Margita, Michal a Marta
     
     
Streda   Féria
13.10.2021 18:00 hod. Jozef Martinec
     
Štvrtok   Sv. Kalixt I., pápež a mučeník
14.10.2021 18:00 hod. Ingrid, 1.výr.
     
Piatok   Sv. Terézia od Ježiša, panna a uč. Cirkvi
15.10.2021 18:00 hod. Anna, Mária, Magdalé-na, r. Červianková a Martincová
     
     
Sobota   Vigília z 29. nedele cez rok
16.10.2021 07:30 hod. Anna Rúfusová a Tomáš, 1. výr.
     
     
Nedeľa   29. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
17.10.2021 08:00 hod. † Pavel,Juraj,Paulína a st.rod.
  10:00 hod. Anton a Štefan Berák
     
  1. V stredu po sv. omši bude Biblická hodina.
  2. Vo štvrtok bude večeradlo s Pannou Máriou o 17,00 hod.
  3. V sobotu bude Biblická hodina s birmovancami o 14,00 hod.
  4. Každý deň pred sv. omšou bude sv. Ruženec. Pred modlievať sa budú deti podľa ročníkov od 1. – 9. ročník, ako aj v tomto týždni. V nedeľu sa budú pred modlievať birmovanci.
  5. Upratovanie kostola v sobotu prosím rodiny z Partizánskej : Giničová 524, Melková 525, Červienková 526, Mešťanová 530, Kubandová 531, Oravkinová 532, Martincová 523, Klimková 541 a Hyriaková 543  
  6. Veľmi pekne ďakujem všetkým rodinám, ktoré nám včera upratali     a vyzdobili a okolo kostola urobili poriadok k dnešnej slávnosti! 

Diecézny úmysel modlitieb na mesiac október

„Aby sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.“

Otec biskup rozhodol, aby sme si nemáčali prsty vo sväteničke a na znak

     Pokoja, aby sme si nepodávali ruky. Toto odporúčanie platí do odvolania

     v súvislosti s hrozbou vírusu.         


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca