Úmysly

Úmysly svätých omší -03.08.2020 – 09.08.2020

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Féria
03.08.2020 18:00 hod. Poďakovanie za 80 rokov života
     
Utorok   Sv. Ján Mária Vianney, kňaz
04.08.2020 18:00 hod. Bernardína, Ján Latinák a rodičia
     
Streda   Výr. posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
05.08.2020 07:00 hod.  Ignác Sedlák
     
Štvrtok   PREMENENIE PÁNA, Sviatok
06.08.2020 18:00 hod.  Ján, Anna, rod. Latináková a Bošeľová
     
Piatok   Sv. Sixta II., pápeža a spol. muč.; 1. piatok v mesiaci
07.08.2020 18:00 hod. Za ZBP Justíny
     
Sobota   Sv. Dominik, kňaz
08.08.2020 07:30 hod. rod. Štefúňová
     
Nedeľa   19. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
09.08.2020 07:00 hod. rod. Galomičová                 
  10:00 hod. Za ZBP Mária Giničová                                          
     
  1. Dnes budú litánie a pobožnosť na 1. nedeľu o 14,00 hod.
  2. Vo štvrtok bude Večeradlo s Pannou Máriou o 16,00 hod aj cez internet.
  3. V piatok bude o 16,00 hod. stretnutie detí, na ktoré pozývam všetky deti z farnosti.
  4. Chorých budem spovedať na prvý piatok vo štvrtok a v piatok od 8,00 hod. ako každý mesiac.
  5. Upratovanie kostola v sobotu prosím rod. z Plickovej ul.: Ďuricová 920, Tešlárová 925, Fiľová 926, Čupková 927, Kukuľová 928, Mešťanová 929, Rusnáková 930 a Oravkinová 933.                                   
  6. Veľmi pekne ďakujem rod. z    Murgašovej ul., čo nám k dnešnej slávnosti upratali a vyzdobili kostol. Nech Vám to Pán odplatí svojim požehnaním!

   Diecézny úmysel modlitieb na mesiac júl

„Aby sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.“

Otec biskup rozhodol, aby sme si nemáčali prsty vo sväteničke a na znak

     Pokoja, aby sme si nepodávali ruky. Toto odporúčanie platí do odvolania

     v súvislosti s hrozbou vírusu.         


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca