Úmysly

Úmysly svätých omší: 19.04.2021 – 25.04.2021

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Féria
19.04.2021 18:00 hod. † Peter, Pavol, Juraj a Pavlína
     
Utorok   Féria
20.04.2021 18:00 hod. Za ZBP pre syna a dcéru
     
     
Streda   Sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi
21.04.2021 07:00 hod. Za ZBP pre Annu s rodinou
     
Štvrtok   Féria
22.04.2021 18:00 hod. † Pavol, Mária, Pavol a Ján Šimon
     
Piatok   Sv. Vojtech, biskup a mučeník
23.04.2021 18:00 hod. † Michal a Anna Červienková
     
     
Sobota   Sv. Juraj, mučeník
24.04.2021 07:30 hod. † Tomáš, Anna, Mária a Juraj Rúfus
     
     
Nedeľa   4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – nedeľa Dobrého Pastiera     
25.04.2021 08:00 hod. Za veriacich farnosti 
  10:00 hod.  Juraj Fiľo, Marek a st. rodičia
     
  1. V tomto týždni sa modlíme za duchovné a kňazské povolania.
  2. V utorok po sv. omši bude Biblická hodina.
  3. Vo štvrtok bude večeradlo s Pannou Máriou o 17,00 hod.
  4. V nedeľu je zbierka na potreby seminára. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Diecézny úmysel modlitieb na mesiac apríl

„Aby sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.“

Otec biskup rozhodol, aby sme si nemáčali prsty vo sväteničke a na znak

     Pokoja, aby sme si nepodávali ruky. Toto odporúčanie platí do odvolania

     v súvislosti s hrozbou vírusu.         


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca