Úmysly

Úmysly svätých omší: 18.01.2021 – 24.01.2021

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Féria
18.01.2021 17:00 hod. Anna, Ján, Mária a Michal Latinák               
     
Utorok   Votívna o sv. Jozefovi
19.01.2021 17:00 hod. Lukáč Filo, Mária a Ján            
     
     
Streda   Sv. Šebastián, mučeník
20.01.2021 07:00 hod. Juraj a Mária Babeľová
     
Štvrtok   Sv. Agnesa, panna a mučenica
21.01.2021 17:00 hod. Mária Ďuricová a Ján
     
Piatok   Sv. Vincent, diákon a mučeník
22.01.2021 17:00 hod. Marta Mešťanová, 1. výr.  
     
     
Sobota   Panna Mária v sobotu
23.01.2021 07:30 hod. Mária Klimková, 30. deň a Ján  
     
     
Nedeľa   3. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK                    
24.01.2021 08:00 hod. Za veriacich
  10:00 hod. Poďakovanie za dar 70 rokov života
     
  1. Dnes do 18,00 hod. sa môžete cez internetovú stránku Slovenský dohovor za rodinu v priamom prenose pripojiť k modlitbe sv. ruženca, ktorý začal včera o 18,00 hod.
  2. Zajtra 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude trvať do 25. januára.
  3. V utorok bude po večernej sv. omši Biblická hodina.
  4. Vo štvrtok bude Večeradlo s Pannou Máriou o 16,00 hod.
  5. V nedeľu máme NEDEĽU BOŽIEHO SLOVA. Čítajme Božie slovo s láskou a ukladajme si ho do hĺbky svojho srdca – spustite sieť na hlbinu – aby sme tam našli veľké bohatstvo Božích milostí.

 

Diecézny úmysel modlitieb na mesiac január

„Aby sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.“

Otec biskup rozhodol, aby sme si nemáčali prsty vo sväteničke a na znak

     Pokoja, aby sme si nepodávali ruky. Toto odporúčanie platí do odvolania

     v súvislosti s hrozbou vírusu.         


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca