Úmysly

Úmysly svätých omší – 01.06.2020 – 07.06.2020

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Svätodušný pondelok
01.06.2020 18:00 hod.  Ján, rod. Riapošová a Sidorová
     
Utorok   Sv. Marcelín a Peter, mučeníci
02.06.2020 18:00 hod.  Michal Bošeľa, 1.výr a rodičia
     
Streda   Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci
03.06.2020 07:00 hod. Mária a Jozef
     
Štvrtok   NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRIS-TUS NAJVŠYŠŠÍ A VEČ-NÝ KŇAZ, Sviatok
04.06.2020 18:00 hod. † Iveta Makovičová
     
Piatok   Sv. Bonifác, biskup a muč.; 1.piatok v mesiaci
05.06.2020 18:00 hod. † Mária Kubandová, 30. deň
     
Sobota   Panna Mária v sobotu; 1.sobota v mesiaci
06.06.2020 07:30 hod. Za ružencové bratstvá Heľpy
     
Nedeľa   NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, Slávnosť; 1.nedeľa v mesiaci
07.06.2020 08:00 hod. Za veriacich                   
  10:00 hod. Za ZBP Margita a Zdeno, 50 rokov                               
     
  1. Dnešnou slávnosťou Turíc končí Veľkonočné obdobie a začína obdobie cez rok.
  2. Na prvý piatok budem chorých spovedať vo štvrtok od 8,00 hod. a v piatok od 8,00 hod.
  3. V utorok bude po sv. omši Biblická hodina a môžete aj cez internet.
  4. Vo štvrtok bude adorácia o 17,00 hod aj cez internet.
  5. Fatimský program bude v sobotu od 6,45 vyloženie Najsv. Oltárnej sviatosti a fatimská pobožnosť.
  6. Zbierka na rádio Lumen a Tv Lux v nedeľu činila 968,00 €. Za Vaše milodary vyprosujem hojnosť Božieho požehnania.
  7. Upratovanie kostola v sobotu prosím rod. z Čaneckého ul.: Benčíková 763, Ďuricová 765,Prybilinová 766, Melková 767, Malíková 769, Fiľová 776, Kubandová 777 a Babeľová 935.
Veľmi pekne ďakujem rod. z Čaneckého ul., čo nám k dnešnej slávnosti upratali a vyzdobili kostol. Nech Vám to Pán odplatí svojim požehnaním!

   Diecézny úmysel modlitieb na mesiac máj:

„Aby sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.“

Otec biskup rozhodol, aby sme si nemáčali prsty vo sväteničke a na znak

     Pokoja, aby sme si nepodávali ruky. Toto odporúčanie platí do odvolania

     v súvislosti s hrozbou vírusu.         


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca