Úmysly

Úmysly svätých omší -28.09.2020 – 04.10.2020

Deň Čas konania Úmysel svätej omše
Pondelok   Sv. Václav, mučeník
28.09.2020 18:00 hod. † Tomáš Mešťan
     
Utorok   SV. MICHAL,GABRIEL A RAFAEL,ARCH; Sviatok
29.09.2020 18:00 hod. Za ZBP pre dceru a syna
     
Streda   Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
30.09.2020 07:00 hod. † Michal Siman, rodičia a rod. Marťanová
     
Štvrtok   Sv. Terézia z Lisieux, panna a učitelka Cirkvi
01.10.2020 18:00 hod. † Štefan, rod. Felejová a Babeľová
     
Piatok   Sv. anjeli strážcovia; 1. piatok v mesiaci
02.10.2020 18:00 hod. Za ruž. Bratstvo p. Holincová
     
Sobota   1. sobota v mesiaci – Fatimský program
03.10.2020 07:30 hod. Za ruž. Bratstvo Heľpa
     
Nedeľa   27. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, 1.nedeľa v mesiaci
04.10.2020 08:00 hod. Za veriacich            
  10:00 hod. † Marián Mak, 1.výr.
     
  1. V utorok bude po sv. omši na fare Biblická hodina.
  2. Vo štvrtok bude Večeradlo s Pannou Máriou o 16,00 hod. Tento deň nám začína aj mesiac október – mesiac Ružencovej Panny Márie. Modlime sa sv. Ruženec v každej rodine, aby nás chránila P. Mária a mohli sme získať úplné odpustky.
  3. Chorých budem spovedať k prvému piatku vo štvrtok od 8,00 hod. a v piatok od 8,00 hod.
  4. V piatok bude o 16,00 hod. stretnutie detí, na ktoré pozývam všetky deti z farnosti.
  5. V sobotu bude Fatimský program od 06,45 – vyloženie Oltárnej sviatosti a pobožnosť sv. Ruženca.
  6. Upratovanie kostola v sobotu prosím rod. z  Burkovanej ul.: Meľošová 339, Babeľová 338, Simanová 337, Babeľová 335, Kukuľová 333, Klimková 331, Bošeľová 329, Bošeľová 328.
  7. Veľmi pekne ďakujem rod. z  Hviedoslavovej a Burkovanej ul, čo nám k dnešnej slávnosti upratali a vyzdobili kostol. Nech Vám to Pán odplatí svojim požehnaním!

   Diecézny úmysel modlitieb na mesiac september

„Aby sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti.“

Otec biskup rozhodol, aby sme si nemáčali prsty vo sväteničke a na znak

     Pokoja, aby sme si nepodávali ruky. Toto odporúčanie platí do odvolania

     v súvislosti s hrozbou vírusu.         


  • Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca