>>Online Žive vysielanie<<

Informácia: Ak vypadne vysielanie pred a po omši ( prepnutie pohľadu lavice/oltár ) je potrebné zatlačiť F5 na klávestnici počítača, alebo dať obnoviť stránku.

Vysielanie je funkčné len keď je zapnutá kamera v kostole.

Krátký návod:

[vstrsnln_info]