Kontakt

RÍMSKO – KATOLÍCKA CIRKEV

Adresa:
Farský úrad

Farská 900/5

976 68  Heľpa

správca farnosti:

vdp. ThLic. Štefan Kosturko

kontakt:

048/618 62 71


Kontaktný formulár pre správcu stránky: