Modlitba za kňazov

Drahí bratia v kňazskej službe,

posielame vám modlitbu za kňazov (modlitba_za_knazov_vianney), ktorú sa tento rok modlíme pri každej sv. omši po modlitbe po prijímaní.

S úctou a kresťanským pozdravom,

Kancelária BÚ