Informácie o farnosti v Heľpe

Duchovný otec!

Rozlúčka je ako blesk, ktorý zasiahne srdcia lúčiacich sa a v jeho okamihu, premietnu sa spoločné životné príbehy, vzťahy, putá, ktoré sa bolestivo pretrhávajú, zanechávajú rany, stopy, ale aj odkazy do ďalších dní života.

Písal sa rok 2009, bolo leto a Vy ste prvýkrát vstúpili na pôdu našej obce ako nový kňaz. Pred Vás sa predostrel biely nepopísaný papier života v tejto obci.

Pre nás ste boli jednou veľkou neznámou, no vy ste mali v tom úplne jasno: žiť s Bohom a pre neho a to úplne všade. Čokoľvek ste robili, kamkoľvek ste šli, niesli ste v sebe Božiu lásku a rozdávali ju plným priehrštím. Biely papier sa začal zapĺňať skutkami, činmi, udalosťami... Pre každého, v ťažkostiach každodenného života, našli ste si čas vypočuť ho, poradiť, povzbudiť a nikdy ste neváhali ten čas obetovať.

A tak deň po dni ste si získavali naše srdcia a my sme šli za Vami ako ovce za pastierom. Hnali ste nás do morálneho ovčinca, do kresťanského života.

Táto kniha spomienok je dôkazom Vašich skutkov. Sú výsledkom Vášho snaženia robiť dobro: nie pre seba, ale pre cirkev, pre nás a ďalšie generácie.

V našich životoch sú dôležití traja otcovia, ktorí nás formujú a vedú do Božieho kráľovstva: otec nebeský, otec rodičovský, otec duchovný.

Vy ste sa zo všetkých síl snažili, aby ste nám ukázali smer i návod ako ho dosiahnuť. Podkladom toho snaženia bola viditeľná láska a modlitba.

Duchovný otec, veľa ste nás toho naučili. Ukázali ste nám, že i nemožné je s Pánom Bohom možné, len treba veriť že bez Božieho požehnania máme sú ľudské namáhania. Naučili ste nás, že pokora, láska a odpustenie sú piliere spokojného a šťastného života. Aj vy nám odpusťte, ak niekto niekedy nejako vo chvíľkovej slabosti Vám ublížil. Nech Pán Boh Vám o to viac nadelí svojich milostí, nech Vás nikdy neopustí, nech Vás s pre blahoslavenou Pannou Máriou a Duchom svätým ochraňujú pred každým zlom, pretože pred Vás sa predostiera nový biely papier života.

Vy odchádzate, ale Váš duch lásky a pastiera ostáva vo všetkých Vašich dielach í v nás.

Bohu vďaka.

Výber z fotogalérie

fotky zo života vo farnosti

Fotogaléria kostola

Misie v Heľpe

Deň Čaneckého

Diecézne stretnutie mládeže

Citát pre dnešný deň

Výroky Pána Ježiša : Kto vidí mňa, vidí Otca. (Evanjelium podľa Jána 14,9)

Správcovia farností

vdp. Mgr. Václav Galo

(07/2018)

vdp. ThDr. Vladimír Vojtašák

(2009-2018)

vdp. Mgr. Ján Gnip

(1991-2009)

vdp. Mgr. Ján Blahovský

(2007-2008)

vdp. Mgr. Michal Čanecký

vdp. Golda