Celoslovenská zbierka na pomoc

Drahí bratia v kňazskej službe,
úctivo dávame do Vašej pozornosti následné informácie:
Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 alebo na účet KBS: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Prosíme uviesť do poznámky „prenasledovaní kresťania“ alebo niečo v podobnom duchu.
Povzbudzujeme správcov farností o umiestnenie plagátov v kostoloch, kde si ich ľudia budú môcť všimnúť. Taktiež je možné publikovanie elektronickej verzie plagátu a videa na webovej stránke ich farnosti a napr. vo facebookovej skupine ich farnosti  /viď na tomto linku – https://www.youtube.com/watch?v=SH6M5wj5Sjc <https://www.youtube.com/watch?v=SH6M5wj5Sjc>/
Prosíme aj o spomenutie zbierky aspoň na konci svätej omše s odkazom na link utecenci.kbs.sk <http://utecenci.kbs.sk/>
V prílohe emailu nájdete aj Sprievodný list_Zbierka KBS_prenasledovaní kresťania 2021_FINAL generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity.
S vďakou a žičením,
Kancelária BÚ