Novinky

List od p. Riapoša – pomoc pre farára Gnipa

Od dnes je aktívny bankový účet zasielam jeho číslo kde môže ktokoľvek zaslať dobrovoľný príspevok na základe požiadavky a dohody so Starostom budem na účet dozerať a spravovať ho o príspevkoch a úhradách Vás budem informovať na mesačnej báze. Budúci týždeň nás čaká úhrada pobytu v Adeli Centre v celkovej sume 5 919,60 eur…
K dnešnému dňu je na účte 40 eur.

Bankový účet bol vytvorený v PRIMÁ BANKE Slovensko

IBAN: SK90 5600 0000 0055 6942 7001

Do poznámky pre prijmateľa je potrebné uviesť ….Ján Gnip

Výpadok stránok

Ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok spojenia, ktorý môže nastať z dôvodu obmedzenej kapacity naraz pripojených užívateľov. Stránky fungujú hlavne za pomoci sponzorov a momentálne nieje v našich silách navýšiť kapacity potrebné pre bezproblémové fungovanie. Pracujeme však na vylepšení. Ďakujeme za pochopenie.