Obmedzenie vrámci bohoslužby

Otec biskup rozhodol, aby sme si nemáčali prsty vo sväteničke a na znak Pokoja, aby sme si nepodávali ruky. Toto odporúčanie platí do odvolania v súvislosti s hrozbou vírusu.