List pre deti, ktoré pristupujú v týchto týždňoch k prvému sv. prijímaniu od nášho otca biskupa Mons. Stanislav Stolárik

Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik napísal list deťom a mladým, ktorí v tomto roku pristupujú k prvému sv. prijímaniu a prijímajú sviatosť birmovania.

Prosíme, aby ste sa postarali, aby sa tento list dostal všetkým deťom, ktorým je určený, spôsobom, ktorý vidíte ako najvhodnejší.

List deťom a mladým (PDF).

Ďakujeme a žehnáme,

Kancelária BÚ